Jakie są przyczyny i początki powstania Państwa Islamskiego?

Stanisław Michalkiewicz przypomina kolejność wydarzeń, które doprowadziły do masowego eksodusu uchodźców z północnej Afryki i państw Lewantu oraz Mezopotamii

Podobne