Jarosław Kaczyński w Sejmie 19.01.2011

W długich, skomplikowanych i bardzo trudnych dziejach naszego narodu bywało że traciliśmy wolność, ale nie traciliśmy godności
Jarosław Kaczyński

Podobne