Andrzej Jasiński, Jerzy Zacharko, Józef Figiel – Polski Punkt Widzenia