Stanisław Michalkiewicz nie tylko o scenach personalno-politycznych w teatrze politycznym z okazji Święta 3 Maja, także o obrońcach hederu w Budapeszcie i o wszczęciu „procedury kontrolnej” wobec Węgier przez UE, o powodach kolejnej dyslokacji wojsk amerykańskich w Europie Środkowej, o „Marszu Wolności” SB-eków i PZPR-owców i o różnicach między patriotyzmem, nacjonalizmem, internacjonalizmem i szowinizmem…