Jest związek przyczynowy między faszystowskim reżimem PiS a zimnym majem!

Stanisław Michalkiewicz nie tylko o nieoczekiwanych skutkach „dobrej zmiany”, także o różnicach w pojmowaniu zakresu wolności mediów między byłymi PZPR-owcami a byłymi działaczami opozycji antykomunistycznej, o paraleli w wyborach prezydenckich we Francji do wyborów w czasach stalinowskich i o lepszych warunkach informacyjnych w „puszczach kanadyjskich” niż w Warszawie…

Podobne