Gawęda Gabriela Maciejewskiego o książce ojca dr Romana Antoniego Rachmajdy OCD pt.: Jesteś większy niż myślisz – Ludzka wolność w ujęciu św. Jana od Krzyża. Przedmowę do książki napisał ksiądz Paweł Bortkiewicz TChr.