Jezus objawia się ludowi

Telewizyjny Uniwersytet Biblijny – ks. prof Henryk Witczyk, ks. Łukasz Darowski.

Kim jest Jezus objawiający się na weselu w Kanie Galilejskiej (J 2,1-11) oraz w Jerozolimie (J 2,12-22)? Odsłania swoją tożsamość w świetle starotestamentalnych obrazów – najpierw jako Oblubieniec nowego ludu Przymierza, a następnie jako nowa Świątynia. W ten sposób rozwija się i pogłębia wiara uczniów.

Podobne

Ostatnio poruszane tematy