JKM – pierwsze przemówienie w PE

Mam nadzieję, że w styczniu powstanie w końcu urząd Prokuratury UE, i sprawcy (…) zostaną znalezieni, nazwani, odpowiednio oskarżeni, osądzeni i wsadzeni do więzienia.

Podobne