Stanisław Michalkiewicz nie tylko o „zaostrzającej się walce klasowej w miarę postępów socjalizmu” pomiędzy UB-eckimi dynastiami a pretendującymi do objęcia władzy nuworyszowskimi środowiskami proamerykańskimi i proizraelskimi, także o marzeniach o „wielkiej koalicji” kontrolującej tajne służby wywodzące się z „psbs-owskich towarzyszy” oraz o „mordochłapstwach” ze sfer żandarmeryjnych