Kara Boża – zapomniana ewentualność

W dzisiejszej kulturze samo wspomnienie o Bożej karze budzi niepokój, niechęć, ba, nienawiść nawet. Wielu uczonych w Piśmie mówi z zatrważającą pewnością – koronawirus nie jest sankcją z Niebios. Wykluczenie możliwości kary Bożej nie znajduje jednak poparcia w Piśmie Świętym ani nauce Kościoła.