Kardynał Sapieha, Arystokrata Polski

0

Odwaga, męstwo, roztropność to tylko nieliczne cnoty cechujące ducha krakowskiego arystokraty, Księcia, który stawiając opór ideologiom totalitarystycznym XX wieku, przewodził polskiemu Kościołowi.