Kardynał Wyszyński 1901-1981

0

Beata Mackiewicz, Instytut Prymasowski, współautorka publikacji, ks. dr hab. Dominik Zamiatała, prof. UKSW, współautor publikacji, dr Rafał Łatka, Biuro Badań Historycznych IPN, współautor publikacji, dr hab. Paweł Skibiński, Uniwersytet Warszawski