Kary śmierci nie ma w UE prawdopodobnie z powodu masońskich guseł!

Stanisław Michalkiewicz o religijnych przyczynach ustanowienia kary głównej i prawnych absurdach z powodu jej braku w kodeksach „państw-regionów UE”