Katastrofa Rozumu

Oświecenie, które dogasa na naszych oczach, bardzo sfałszowało swoją historię i idee, które pierwotnie głosiło – to zrozumiałe, zważywszy, że dzisiejszym punktem dojścia jest całkowite odrzucenie tych idei i zaprzeczenie im.


Na dodatek okazały się one mieć potworne skutki, do sprawstwa których dzisiejsi wyznawcy religii Rozumu nie chcą się przyznawać.
Wszystko to wynikło z niezrozumienia, czym jest i do czego służy rozum – a raczej, odrzucenia tych oczywistości. Bo Oświecenie, wbrew swym uroszczeniom, bynajmniej nie wymyśliło Rozumu i rozumności, ono tylko podniosło Rozum do rangi boskiej.
Przy okazji wyjaśniam, dlaczego nie ma religii bardziej płodnej intelektualnie, lepszej dla społeczeństwa i ciekawszej, niż chrześcijaństwo, i dlaczego jest ono mądrzejsze od ateizmu.
Rafał Ziemkiewicz

Podobne

Ostatnio poruszane tematy