Kiedy „rozsądni” chodzą na kompromisy łatwo zostać „radykałem”

Jeszcze tak niedawno grzmieli, wskazywali winnych, pomstowali na szkodników. A dziś, kiedy trzeba podjąć decyzję… idą na kompromis, wybierają koncyliację. Taka przewrotna natura człowieka? Tomasz Żak


PCh24.pl