Konferencja z udziałem prof. Jerzego Roberta Nowaka – 22.08.2017, Warszawa