Joanna Kopcińska u Witolda Gadowskiego w Radiu WNET