Książka Zbigniewa Załuskiego, pułkownika LWP, „Siedem Polskich Grzechów Głównych” była kiedyś niezwykle poczytna i budziła gorące spory – dziś skazano ją na zapomnienie, nie dlatego, że się zestarzała, tylko dlatego, że ci, którym Załuski służył, przegrali, a ci, przeciw którym pisał, niepomiernie zyskali na znaczeniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *