Komunistyczny wywiad wojskowy kontra Solidarność Walcząca

0

„Remigiusz”, „Szczęsny” i „Przybysław” – studium przypadku trzech wrocławskich działaczy SW będących jednocześnie niejawnymi współpracownikami tzw. Agenturalnego Wywiadu Operacyjnego – dyskusja z cyklu Tajemnice bezpieki.


W dyskusji udział wzięli: prof. Włodzimierz Suleja, Małgorzata Wanke-Jakubowska, Maria Wanke-Jerie. Spotkanie poprowadził Piotr Woyciechowski.