Komunizm kapitalistów

Warto włożyć trochę wysiłku, by zyskać nową wiedzę, odsłanianą przez amerykańską badaczkę, i zacząć dostrzegać rzeczy dotąd tylko co najwyżej przeczuwane.