Konfederacja jest przeciwko wstąpieniu Ukrainy do UE!

0

To sprzeczne z polskim interesem narodowym!

Dlaczego polscy przewoźnicy protestują? Krzysztof Bosak

Ukraińscy kierowcy blokują drogę Lublin-Chełm