Wszystkie wypowiedzi posłów Konfederacji na siódmym posiedzeniu Sejmu IX kadencji w dniu 3 marca 2020.


Głos zabrali: Grzegorz Braun, Krzysztof Bosak, Janusz Korwin-Mikke, Robert Winnicki, Artur Dziambor, Dobromir Sośnierz, Konrad Berkowicz