Czy Polacy, zgodnie z założeniami teorii sekularyzacji, wraz ze wzrostem poziomu edukacji i dobrobytu stają się świeckim społeczeństwem?

Jak w przyszłości będą kształtować się relacje na linii państwo-kościół na gruncie bieżących wydarzeń? Jakie ramy teoretyczne trafnie ujmują to, co dzieje się obecnie z religijnością Polaków?

Spotkanie wokół książki – Bóg a sprawa polska