O porażających praktykach także i w Polsce opowiada Jan Pospieszalski.