Wypowiedz sekretarza generalnego ks. biskupa Wojciecha Polaka.