Lament zomowca

http://www.youtube.com/watch?v=_VtvzpzN7X4

Czy tak będzie wyglądało jutro, Polsko?