Rozmowy niedokończone – Kryzys ekonomiczny w Europie oraz jego skutki i sposoby przeciwdziałania

Gośćmi programu byli: Janusz Szewczak, Grzegorz Bierecki
Program prowadził: o. Janusz Dyrek

część II (audycja radiowa):

część III (audycja radiowa):