W debacie udział wzięli:
ks. prof. Andrzej Kobyliński, Tomasz Terlikowski, Jan Pospieszalski, Krystian Kratiuk