Ks. Bortkiewicz, Gersdorff: gender jako ideologia destrukcji

Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz oraz Mathias von Gersdorff mówią o ideologicznych korzeniach ideologii gender oraz o sposobach i skutkach przymusowego wprowadzania jej w życie.

Podobne