Prof. Tomasz Panfil – wykład z cyklu „Sylwetki niezwykłe”