Z Białorusią chcą zrobić to samo co z Polską


Dr Stanisław Krajski