Energetyczna niepodległość

O tym, dlaczego najwyższy priorytet w Polsce powinna mieć energetyczna suwerenność.


Polityka gazowa Rosji, a wcześniej Związku Sowieckiego została oparta na strategii Falina, którą opracowano w połowie kat 80-tych XX wieku. Według założeń miała być narzędziem wywierania politycznych nacisków na kraje kupujące od niej gaz. I tak jest w istocie. Aby Polska wybiła się na pełną niepodległość, musi być również niezależna energetycznie od Rosji, a tak póki co nie jest.

Podobne

Ostatnio poruszane tematy