Ks. abp Jan Paweł Lenga, ks. Tomasz Jochemczyk, dr Stanisław Krajski