Wydarzenie, które miało miejsce w lipcu 1946 roku w Kielcach