Czy nie ma tu konfliktu interesów? Barroso unika odpowiedzi na pytanie o konflikt interesów.