Wojciech Wiśniewski i Jan Tomaszewski – Polski punkt widzenia