Dr Krajski: Na Ukrainie nigdy nie rządzili Ukraińcy.