Kto spożywa ten Chleb niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej

Święta Eucharystia jest największym skarbem Kościoła katolickiego.


Jak pisze Ojciec Święty Jan Paweł II: Kościół otrzymał Eucharystię od Chrystusa, swojego Pana, nie jako jeden z wielu cennych darów, ale jako dar największy, ponieważ jest to dar z samego siebie, z własnej osoby… W niej Pan nasz Jezus Chrystus zechciał pokornie przebywać pod postacią chleba i wina. To stale obecne pragnienie Boga, aby być ze swymi dziećmi możliwie jak najbliżej, urzeczywistnia się w tajemnicy Ciała i Krwi Pańskiej.
Stańmy razem w obronie czci Najświętszego Sakramentu, najcenniejszego skarbu, który mamy tutaj na Ziemi!
CialoChrystusa.com

O akcji STOP KOMUNII NA RĘKĘ

Chrystus jest obecny w każdym, nawet najmniejszym fragmencie hostii! Nie pozwólmy Go profanować!

Tak zwana pandemia koronawirusa spowodowała, że wielu wiernych zaczęło zupełnie bezrefleksyjnie przyjmować Komunię Świętą na rękę, co nie licuje, ani z naszą pobożnością, ani z naszą tradycją czci do Najświętszego Sakramentu. W niektórych miejscach udzielanie Komunii Świętej na rękę został wprowadzone wręcz pod przymusem. Wielu duchownych uległo atmosferze strachu i dlatego przestało, tłumacząc to troską o zdrowie wiernych, udzielać Ciała Chrystusa wiernym do ust. Właśnie dlatego rozpoczęliśmy akcję „Stop Komunii Świętej na rękę”! Chcemy w ten sposób przypomnieć wiernym i kapłanom, że w konsekrowanej hostii, w jej każdym nawet najmniejszym fragmencie jest żywy Chrystus – Sławomir Skiba

Podobne

Ostatnio poruszane tematy