Stanisław Michalkiewicz o stanie zadłużenia państwa polskiego