Leszek Żebrowski – jeszcze raz Jedwabne!

Dlaczego nie będzie ekshumacji w Jedwabnem? Czy nie ma innej możliwości rzetelnego śledztwa? Jest. Leszek Żebrowski jeszcze raz o Jedwabnem. Uwaga! Zdjęcie Jedwabnego, wykorzystane w tekście, ma nieprawdziwy opis. Zostało zrobione we wrześniu 1939 r.

Podobne