Leszek Żebrowski – nieznany dokument z zakresu kontaktów zaplecza politycznego NSZ z Węgrami

To w NSZ wykształciła się bardzo oryginalna koncepcja ułożenia powojennego ładu politycznego w Europie na nowych, zdrowych zasadach. Ta organizacja miała program powołania Unii, bądź Konfederacji państw Europy Środkowo-Wschodniej: od Finlandii na północy, po państwa bałkańskie na południu.


Wspólna miała być polityka zagraniczna, gospodarcza i militarna. A unia – na wzór dawnych unii I RP – miała łączyć równych z równymi, wolnych z wolnymi., niezależnie od ich wielkości i potencjału.
Ten dokument jest potwierdzeniem bardzo zaawansowanych rozmów i prób porozumienia z Węgrami. Pochodzi z nieujawnionego przez bezpiekę archiwum ostatniego Dowódcy NSZ, ppłk. Stanisława Kasznicy, wydobytego ze schowka dopiero w 1989 roku.