Leszek Żebrowski i Tadeusz Płużański demaskują kłamstwa gazety wyborczej

Kłamstwa gazety wyborczej o Powstańcach Warszawskich.
Spotkanie poświęcone kpt. Wacławowi Stykowskiemu „Halowi”, kawalerowi Krzyża Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti Militari, zasłużonemu żołnierzowi konspiracji i Powstania Warszawskiego, oraz podległym mu żołnierzom broniącym w sierpniu i wrześniu 1944 roku linii tzw. twardego frontu, który utrzymany został do końca Powstania

Podobne