„Lobotomia 3.0” o śmierci ks. Jerzego Popiełuszki

Spotkanie z Wojciechem Sumlińskim któremu towarzyszył ksiądz Stanisław Małkowski, a spotkanie poprowadził red. Krzysztof Skowroński.

Podobne