M.in. o przemilczanej prawdzie o współudziale Żydów w holokauście

Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz – jakie dobro będzie można wyprowadzić z obecnego napięcia na linii Polska-Izrael?

Podobne