Fragment wystąpienia, nawiązujący do sceny nakrywania do stołu, przedstawionej w filmie Marii Dłużewskiej „Testament”