Stanisław Michalkiewicz o „polityce klimatycznej” Unii Europejskiej i jej liderce