Wykład ks. dr Marka Dziewieckiego – Manipulacja w mediach: Konsekwencje dla życia osobistego i relacji w rodzinie