Margaret Thatcher o rozwarstwieniu społecznym

Żelazna dama w akcji. Liberałowie (w angielskim sensie słowa) zarzucają pani premier, że jej polityka prowadzi do większego rozwarstwienia w dochodach społeczeństwa.

Podobne