Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych

0

Wypowiadali się: prof. Barbara Otwinowska, Ewa Musiał, Hilary Kowalczyk, dr hab. Jan Żaryn, Witold Kołodziejski, Jacek Krzystek, Karol Teliga, Jacek Pawłowicz.
Wiersz Tadeusza Porayskiego „Służewiec” czytała: prof. Barbara Otwinowska.

„Rozstrzelana Armia” – Andrzej Kołakowski

http://www.youtube.com/watch?v=NPU_RdiHhXI