Fragmenty wykładu Wszechnicy Narodowej w Krakowie 26 lutego 2011r.
Dr Stanisław Krajski: